lördag 4 november 2017

Altium - Kvalitétsbolag med kraftig strukturell medvind


Aktie: Altium Ltd
Ticker: ASX:ALU
Notering: Australian Stock Exchange
Market Cap: 9,5 miljarder SEK
Kurs: 12,3 AUD
Direktavkastning: 2 %
Courtage: ca 400 kr hos Avanza
Införskaffande: Telefonorder hos Avanza
Äga i: Vanlig depå hos Avanza.


Internet of Things (IoT) ökar kraftigt i samhället och IoT har t.o.m. jämförts med den industriella revolutionen. Gamla uppgifter visar på att marknaden för IoT-enheter förväntas växa från 75 miljarder SEK (2014) till 370 miljarder SEK år 2024 vilket ger en ökning om CAGR 17%. Vissa hävdar även att siffran idag bör vara så hög som 25 %.

Äldre diagram som visar förväntad utveckling för bl.a. IoT
Som investerare är det såklart intressant att titta på en sådan här bransch/fenomen där det finns stark strukturell tillväxt. Självklara områden som bör växa starkt framöver är elektronikindustrin samt kommunikations- och datalagringsindustrin.

En sak som är gemensamt för alla IoT-enheter är att det måste finnas ett kretskort inuti produkterna. Ett naturligt område att investera i, som bör fånga IoT tillväxten, är såklart i företag som tillverkar elektronikkomponenter. I ett halvdåligt försök till någon form av second level thinking väljer jag att gå ytterligare ett steg bakåt och granskar ECAD (electronic computer-aided design) industrin. ECAD kallas på svenska ofta för elektronisk design automation (EDA) och är ett mjukvaruverktyg för kretskort-konstruktion. Verktyget används alltså för design och konstruktion av elektroniska system från mönsterkort (PCB) till integrerade kretsar (IC).

De största spelarna på denna marknad är Mentor Graphics, Synopsys, Cadence, Ansys, Dassault Systems samt den australiensiska bolaget Altium. Nedan visas den procentuella omsättningsökningen under de senaste åren för dessa sex aktörer.

Altium är det bolag av ovan nämnda som växer snabbast och som tillsammans med Cadence är mest lönsamt. Bolaget tickar de flesta av mina boxar för vad jag gillar med ett bolag. Repetitiva intäkter (SaaS), tar marknadsandelar från konkurrenterna, stora innehav i ledningen, stabila finanser, bra lönsamhet, fin historik, bra utdelning, mm. Bolagets produkter används även utav många premiumbolag som troligtvis har skyhöga krav på kvalité vilket för mig blir en form av garanti för att Altiums produkter ligger i absolut framkant.

Nedan listas några av Altiums kunder.

Utöver välkända kunder kan Altium stoltsera med en fin trend gällande både omsättning- och resultathistorik vilket kan ses nedan. Det höga resultatet under 2015 är hänförligt till att huvudkontoret flyttades från Australien till USA (har i grått markerat resultatet utan hänsyn taget till detta).

Altium har satt ett aggressivt mål om att år 2020 nå 200 miljoner AUD i omsättning vilket nästan uteslutande ska ske organiskt (max 5-10% från förvärv) i kombinationen med 35 % EDITDA-marginal eller högre.

Jag började kika på Altium redan när det stod i dryga 8 AUD. Idag har bolagets aktiekurs klättrat till 12 AUD med ett PE på 42 vilket enligt mig är allt för högt utifrån bolagets 2020-målsättning. Skulle aktien däremot falla ner mot mer attraktiva nivåer kommer ett investeringsövervägande att göras. Denna kortanalys stannar redan här då köp just nu inte är aktuellt.

Skulle du köpa Altium på dessa nivåer?