söndag 3 december 2017

Minska home bias med internationell diversifiering

När jag surfar runt bland landets investeringsbloggare finner jag ofta en sak gemensamt. Bloggaren har en kraftig överviktigt i svenska aktier, såkallad home bias.

Sverige står för mindre än en procent av den globala marknaden och det går, baserat på teori, att föra en argumentation för att en procent är en lagom vikt att ha i svenska aktier. Svenskars ovilja att investera på många olika marknader gör att de utsätter sig för en större risk än om de valde att diversifiera internationellt. Svenskar är dock inte ensamma då efterforskning visar att såhär ser det ut i alla länder, den generella investeraren har alltid en stark förkärlek till hemmaplan. Detta blir, på ett sätt, aningens ironiskt då alla hemmamarknader såklart inte kan vara den bästa. Nedan är ett axplock från tre olika artiklar som visar på home bias i olika länder.

Utdrag från tre artiklar som visar på home bias i diverse länder vid olika tidpunkter [A],[B],[C]

Flera olika faktorer till home bias lyfts fram i diverse artiklar och ofta nämns följande tre orsaker till varför investerare har en kraftig partiskhet mot hemmamarknaden: 
  • Inhemska aktier kan ge en överlägsen inflationssäkring.
  • Kan finnas institutionella och juridiska restriktioner för utländska investeringar.
  • Utländska investeringar kan ge ökade skatter och transaktioner/informationskostnader
En ytterligare anledning som jag kan tänka mig är att större investerare/fonder gärna investerar på hemmaplan för att det då är lättare att ta plats i styrelsen och därmed ha möjlighet att påverka bolagen. Sen tror jag det finns en annan stor anledning till att svenska investerare väljer aktier på hemmaplan.
Ernst Kirchsteiger - Svensk trygghet personifierad
Det känns tryggt att investera i någonting svenskt som vi kan namnet på. Vi känner oss komfortabla med bolagen och vi får känslan av att vi har mer information om dem. Precis på samma sätt känner investerare i andra länder om sin hemmamarknad.

Men är det så tryggt och säkert egentligen?

Japanska investerare kände sig säkert trygga under 80-talets glansdagar för att 1990 uppleva starten på en stor kollaps. Mer i närtid kan vi såklart flytta blicken till Island vars land kollapsade i den senaste finanskrisen.
Nikkei Index samt Iceland Stock Market 
Företag vars verksamhet ligger i samma geografiska område är föremål för i princip samma risker när det gäller naturkatastrofer och skatteförändringar. Aktier i samma land tenderar dessutom att vara starkare korrelerade än aktier i olika länder. Detta beror bl.a. på att många skatte- och regleringsfrågor gäller för alla aktier i ett visst land. Allt annat lika så minskar internationell diversifiering dessa risker.
Två diagram som visar på de potentiella fördelar som finns med internationell diversifiering. [D],[E]


Det finns så mycket mer att skriva i ämnet och detta blogginlägg nosar bara på ämnet. Väljer dock att hålla det kort då det ökar chansen att någon faktiskt orkar läsa det.


Är det rätt väg att gå att investera globalt? Tar gärna emot dina synpunkter eller kritik.


Referenser:

[A] French and Poterba (1991), International Diversification, The American Economic Review,  http://www.nber.org/papers/w3609

[B] Piet Sercu and Rosanne Vanpée (2007), Home Bias in International Equity Portfolios: a Review
, http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.560.1649&rep=rep1&type=pdf

[C] Brian J. Scott, James Balsamo; Kelly N. McShane; Christos Tasopoulos (2017), The global case for strategic asset allocation and an examination of home bias, https://personal.vanguard.com/pdf/ISGGAA.pdf

[D] McGraw-Hill & Irwin (2010), Globalization and International Investing, http://slideplayer.com/slide/228780/

[E] Greg Flanagan (2003), Management 3460 - Institutions and Practices in International Finance, http://slideplayer.com/slide/9882826/