onsdag 21 november 2018

Aktiepsykologi 2 - Effektlagen & att köpa dippen

Edward Thorndike var en amerikansk psykolog och är känd för sitt arbete kring inlärningsteori. Mest känd är han för effektlagen som säger att sannolikheten för att ett beteende upprepas beror på dess konsekvenser. Tesen var att ett beteende som får positiva konsekvenser tenderar att upprepas medan om ett beteende får negativa konsekvenser upprepas det inte.

Thorndike utformade ett experiment med en kattpussellåda för att empiriskt testa inlärningslagarna. En katt placerades i denna specialgjorda kattlåda och uppmuntrades till att rymma för att få fiskmat som var placerad utanför kattlådan. Experimentet kan ses i detta korta klipp:Katterna lyckades så småningom att slumpmässigt ta sig ut. När de rymt och fått belöningen (en liten fiskportion) lades de återigen in i kattlådan. Detta upprepades flera gånger och vart eftersom försöken fortgick lärde sig katterna hur de skulle ta sig ut ur lådan. Experimentet stärkte Thorndikes tes om effektlagen, alltså att ett beteende som får positiva konsekvenser (katten lyckas rymma och få sin fiskmat) kommer att upprepas medan ett beteende som får negativa konsekvenser sannolikt kommer att upphöra.

Effektlagen går att applicera på väldigt mycket i vår tillvaro. Översatt till aktiemarknaden kan dock paralleller dras till att köpa dippen där vi lite slarvigt kan kategorisera in investerare i två fack. De som upplevt en riktig börskrasch och de som inte gjort det.

Idag befinner sig börsen i en tioårig uppgångsfas och under denna tiden har många nya investerare tillkommit. Under hela denna tioårsperiod så har det ofta lönat sig att köpa dippen i olika bolag eller liknande. Grafen nedan illustrerar lite hafsigt detta:
Ett naturligt resultat är att det har skapats ett inlärningsmönster där det, likt katternas sätt att komma ur kattpussellådan, har skapats positiva konsekvenser av att köpa aktier eller liknande tillgångar när de dippat. Detta har fungerat mer eller mindre klanderfritt under tio år och många unga investerare har gjort sig rejält med pengar på börsen. Grattis till er!

Jag tillhör dessvärre det något äldre gardet där ett köp av dippen inte nödvändigtvis är synonymt med att göra pengar.
Jag har fått erfara att dippen inte alltid bara är en dipp och att dippen kan vara början på en mycket större korrektion. Detta vet såklart även nyare investerare. Men det kan vara skillnad på att logiskt förstå något och att faktiskt upplevt det vid ett eller kanske flera tillfällen. Att jag har upplevt krascher har gjort mig mindre triggerhappy och jag är inte den som alltid vågar panga på när "tillfällena" ges p.g.a. marknadsoro. Faktum är att jag legat med relativt stor kassa under senaste åren vilket, allt annat lika, hämmat avkastningen.

Detta är ingen kritik till vare sig unga investerare eller till mig själv utan endast ett konstaterande av ett naturligt fenomen som varje investerare måste ha med sig, nämligen effektlagen.