söndag 13 augusti 2017

LiveChat - Global snabbväxare med extrem lönsamhet


Aktie: LiveChat Software SA
Ticker: WSE:LVC
Notering: Warszawa Stock Exchange
Market Cap: 3 miljarder SEK
Kurs: 51 PLN
Direktavkastning: 2,5 %
Courtage: Maxcourtage hos Avanza
Införskaffande: Telefonorder hos Avanza
Äga i: Förslagsvis Kapitalförsäkring, men fungerar även i ISK eller vanlig depå hos Avanza.


Att finnas på internet har varit ett måste för företag sedan 90-talet. En akilleshäl med företags hemsidor har varit att konsumenten tappar den personliga kontakten som kan fås i en fysisk butik eller via telefon/mail. Ett sätt företag kan råda bot på detta är genom att erbjuda en personlig kontakt direkt på hemsidan genom en så kallad livechatt där konsumenten direkt kan ställa frågor till en fysisk person på det aktuella företaget. Marknaden för livechatt-mjukvara är starkt växande och jag har därför valt att investera i det polska bolaget LiveChat Software som är pionjärer på området.

Videon nedan är ett 30 sekunder långt reklamklipp framtaget av LiveChat själva och ger på ett snabbt sätt en överblick av hur deras produkt fungerar och används.De allra första livechatt-programmen som nådde marknaden var On Premise (lokal installation på företagets egna server). Idag pågår, sedan ett antal år tillbaks, ett skifte från On Premise till SaaS (Software as a Service, molnlösning som tillhandahålls som en tjänst) och många livechatt-bolag erbjuder numera SaaS.

Det är idag svårt att se fördelar med On Premise då det innebär höga uppstartskostnader, återkommande integrationskostnader, uppgraderingskostnader samt den ökade risken med att ha informationen lokalt kontra i molnet. LiveChat ställde redan 2010 om från On Premise till SaaS vilket gjorde att de snabbt kunde ta marknadsandelar från de få trögrörliga konkurrenter som fanns, då dessa endast erbjöd On Premise.

LiveChats tidiga beslut att bli ett renodlat Cloud-bolag och alltså gå från On Premise till SaaS har skapat mervärde hos kunderna. Kunderna kan dra fördel av kortare implementationstid (som de numera till och med kan göra själva!), mycket lägre uppstartskostnad samt möjlighet till kontinuerliga uppgraderingar av LiveChats programvara samt smidig tillgång till ny funktionalitet. Sett ur LiveChats perspektiv innebär SaaS: billigare implementationskostnad, möjligheter att utnyttja de skalfördelar som SaaS-tekniken för med sig samt att ny efterfrågad funktionalitet snabbt kan ges samtliga kunder. Dessutom leder SaaS till en mycket stabil intäktsmodell då kontinuerliga månadsintäkter erhålls från samtliga kunder. Detta borgar för stabilitet och mycket fina kassaflöden!

ChatToolTester.com har utvärderat LiveChat på en något djupare nivå och nedan är en 4 minuter lång genomgång.ChatToolTester.coms slutsats är följande:

"LiveChat is one of the products we thoroughly enjoyed reviewing. It just works really well and is fun to use. We were also surprised that compared to ClickDesk, which we had on our site before, the number of chat requests skyrocketed. Even though we used the same setup (automatic trigger after 3 minutes).

A feature that sets them apart from their competition is the new ticketing system. Offline messages go directly into this channel and can be handled more easily by your team with different statuses (open, pending, solved).

Thanks to their new pricing options you can now get started for $16 per month, which is quite affordable. Their support is top notch and, at the risk of repeating myself: the user-experience with their software is just fantastic. If Apple were ever thinking of acquiring a live chat software, I think they would have to look no further."

Att LiveChat nämns i samma mening som Apple skvallrar om att ChatToolTester var mycket nöjda med vad dom såg. Hur är det då med LiveChats kunder? Enligt GetApp, har LiveChat extremt nöjda kunder där bolaget har fått massa recensioner och betyget ligger på fem stjärnor av fem möjliga. Enligt en artikel i Forbes får LiveChat 98 % i customer satisfaction vilket ger bolaget en delad första plats bland samtliga livechatt-bolag. Detta är ett extremt högt betyg och zoomar vi ut och tittar mer generellt över betyg på olika mjukvaruleverantörer så befinner sig LiveChat även här på första plats.

Två kommentarer från LiveChat-kunder:
 • Nate Johnson (Marketing Manager) från plasticprinters.com: "LiveChat leads bring in additional $65000 of business each month"
 • Kyle Therriault från AutoAccessoriesGarage.com: "From the sales side, customers who use LiveChat on our site are 4.85 times more likely to make a purchase and their per-session value is almost 400% higher than the site average."

Det är tydligt att LiveChat skapar stort värde för många av dess kunder och för en tid sedan nådde bolaget över 21 000 betalande kunder i över 150 länder och nedan ses ett diagram över hur kundstocken ökat under de senaste fem åren.
Om vi istället tittar på diagrammet nedan visar det hur kundstocken ökat per månad. I juli 2017 ser dock ökningen ut att avta något jämfört med tidigare år. Personligen lägger jag inget större värde på en enskild sommarmånad men det kan vara värt att hålla ett ökat på hur det ser ut framgent.


(Vissa månader saknas under 2015 då dessa inte har presenterats av bolaget, iallafall har jag inte lyckats hitta dem)

Ovanstående diagram talar dock inte hela sanningen om hur det går för bolaget. På senare tid har konkurrenslandskapet hårdnat, framförallt i small business segmentet. I Enterprise-segmentet däremot har LiveChat skördat stora framgångar och där finns det också betydligt färre konkurrenter. Det ligger därför nära tillhands att tro att de kunder som inkommer till LiveChat idag är större kunder än de som inkom för ett par år sedan i.o.m. att större kunder troligtvis vill ha en etablerad spelare med bra och stora referenser. Detta är dock lite av spekulation från min sida men mer om det senare i texten.

LiveChat erhåller en månadshyra från samtliga av sina 21 000 kunder och kundstocken har hittills i år ökat med i snitt 420 nya kunder per månad. Därtill är det viktigt att komma ihåg att LiveChat även tjänar pengar på gamla kunder som t.ex. begär tilläggstjänster eller efterfrågar ny funktionalitet. Generellt bland mjukvarubolag är dessa typer av försäljningar till befintlig kund lukrativa med mycket goda marginaler. Dessutom går mycket av de tilläggstjänster som beställs att återanvända och man kan se dessa kundbeställningar som en form av betald R&D.

LiveChat bedömde för några år sedan att de hade drygt 7 % av världsmarknaden och det känns rimligt att anta att siffran bör vara liknande för bolaget idag. Marknaden är dock kraftigt växande och Lead Ledger estimerar att den globala marknaden för livechatt-mjukvara är 3,2 miljoner företag bland totalt 23,9 miljoner små och medelstor bolag. Vilket bör innebära att det finnas goda möjligheter att växa under många år framöver.

Bland bolagets kunder återfinns många kända företag och nedan är ett axplock av dessa.Vad finns då på minus/frågekontot gällande LiveChat? • Hårdnande konkurrens, framförallt i small business segmentet. 
 • Det finns alltid en teknikrisk i denna typ av bolag. Då det kan komma nyare bättre produkter som gör LiveChats produkt obsolet. 
 • I februari 2017 sålde tre styrelsemedlemmar/grundarna dryga 1 miljon aktier, efter försäljningen har de fortsatt 10 miljoner aktier. Totalt finns det 25,75 miljoner aktier vilket innebär att grundarna äger dryga 35 % av bolaget och har stora incitament till att arbeta i aktieägarna intresse.
 • Svårt att bedöma hur kompetent styrelse och ledningen är.


Finansiella nyckeltal

Livechat Software noterades 2014 på Warszawa Stock Exchange och på pappret ser bolaget extremt fint ut. Faktum är att det kanske är det finaste bolaget jag sett baserat på dess lönsamhet och siffror.

Diagrammet nedan visar bolagets utveckling sedan 2011. De mörka staplarna visar omsättningen och de ljusa staplarna visar bolagets resultat. Den mörka linje visar den årliga omsättningstillväxten medan den ljusa linjen visar vinstökningen per år.

Bolaget har lyckats att öka omsättningen med CAGR 69 % under de senaste fem åren och dessutom gjort det med en än mer imponerande vinstökning på CAGR 78 %. Data från Financial Times visar på enastående lönsamhetssiffror:

 • Return on equity (ROE) ligger på 116 %
 • Return on assets (ROA) ligger på 108 %
 • Return on investment (ROI) ligger på 116 %

Kassaflöde samt kassa är mycket bra och bolaget är helt skuldfritt. LiveChat delade i år ut ca 2.5 % vilket i princip motsvarar hela bolagets vinst. Deras policy är att alltid dela ut hela vinsten såvida de inte får stora behov av kapitalinstensiva investeringar. Utdelningen har dessutom höjts med över 50 % per år under de senaste åren. Bolaget har även under lång tid lyckats hålla en bra nettomarginal och det är i dagsläget inget som tyder på att detta inte ska kunna fortsätta.

Aktiekursen ligger i skrivande stund på ca 51 PLN vilket ger bolaget ett PE-tal på knappa 31.Konkurrenter 

Det finns idag många konkurrenter, framförallt inom small business segmentet, som erbjuder liknande lösningar. Bland de mer kända är: Zendesk Chat (tidigare Zopim), tawk.to, JivoChat, LivePerson, Intercom samt Olark.

Zendesk Chat

Zendesk är en av de större konkurrenterna och de uppger i senaste årsredovisningen att de har 41 000 betalande kunder. Zendesk är amerikanskt och växer kraftigt i omsättning men dock på bekostnad av resultatet då bolaget dras med stora förluster. Vid en jämförelse mellan Zendesk och LiveChat framstår LiveChat, iallafall på pappret, som det bättre alternativt då LiveChat verkar ha fler färdiga integrationer mot andra system. Zendesk har heller inte fått lika bra i kundnöjdhet och enligt Forbes-artikeln ligger Zendesk kundnöjdhet på 92 %. Zendesk har en stor portfölj av produkter där deras livechatt utgör endast en liten del. LiveChat fokuserar på att endast leverera sin livechatt och kan lägga fullt fokus på detta vilket gör att bolaget, i de flestas ögon, har den bästa produkten.

LivePerson

LivePerson är en annan konkurrent vars marknadsandel kraftig minskat under senare år. Tidigare hade bolaget över 20 % av marknaden men enligt Datanyze är andelen nu nere på 3,7 % och väldigt många kunder byter från just LivePerson till LiveChat. Bolagets årsredovisning indikerar att LivePerson har stora problem, dessutom dras bolaget med dålig kundnöjdhet och enligt Forbes-artikeln är var femte kund missnöjd då kundnöjdheten ligger på relativt blygsamma 79 %.

Vad är det som gör att det går så bra för LiveChat medan det går så dåligt för LivePerson?

LiveChat var tidigt ute (2010) och styrde om verksamheten mot SaaS medan LivePerson som är störst på marknaden tidigare endast haft On Premise vilket idag i det närmaste anses förlegat. LiveChat var lyhörda för marknadstrenden mot SaaS och det förklarar delar av framgången. När LiveChat och LivePerson jämförs faller tankarna mot Charles Darwins gamla citat:

"Det är inte den starkaste som överlever, inte heller den intelligentaste, utan den som snabbast kan anpassa sig till förändringar."

LiveChat har helt enkelt varit bra på att anpassa sig till den föränderliga IT-landskapet medan LivePerson inte har varit det. Idag har LivePerson också en SaaS-lösning men de har blivit omsprungna av flera konkurrenter och utgör idag inte något reellt hot mot fortsatta framgångar för LiveChat.

Övriga konkurrenter

De största övriga konkurrenterna är tawk.to, Intercom, JivoChat samt Olark. Dessa bolag påminner mycket om LiveChat men jag har valt att inte fördjupa mig nämnvärt i dessa.Konkurrensfördelar

LiveChat har ingen stor moat men en mindre som jag kan se är att det idag (i.o.m. att LiveChat är mycket äldre och mer etablerat än de flesta konkurrenterna) finns väldigt mycket integrationer byggda mellan LiveChat och andra applikationer Det innebär troligtvis att vissa kunder endast har LiveChat att välja på om de ska få fungerande integrationer mot flera av sina system.

En viss moat bör även finnas i att LiveChat byggt upp ett starkt varumärke som i branschen uppfattas som ett premiumalternativ, något som kunderna verkar vara villiga att betala för då LiveChat håller högsta kvalité på marknaden. Den höga kundnöjdheten vittnar om att kunderna är mycket tillfredsställda med produkten. Bolaget har dessutom tillgänglig service via både mail, telefon och chatt dygnet runt 365 dagar per år, detta är de ensamma om bland livechatt-bolagen. Här kan vi tala om att värna om sina kunder.

LiveChat har även lyckats ISO-certifiera sig med ISO 27001 samt ISO 27002. De två ISO-certifieringarna innebär att bolaget uppfyller ett ramverk för informationssäkerhet vilket oftast är nödvändigt för att sluta avtala med Enterprise-kunder (enligt G2 Crowd Grid nämns endast tre livechatt-bolag i Enterprise-segmentet). ISO-certifiering är något som ofta saknas bland de mindre konkurrenterna. ISO-certifiering är heller inget som de nya mindre konkurrenterna får ordning på över en natt. Att få en eller t.o.m. flera ISO-certifiering är helt enkelt mycket resurskrävande och tar lång tid att uppnå, ofta får bolagen anlita en tredje part som hjälper dem i arbetet.

Ytterligare en anledning till framgången är att LiveChat haft ett smalt fokusområde och endast satsat på att leverera ett livechatt-program medan många av konkurrenterna (t.ex. Zendesk) har mängder av produkter där deras livechatt-program endast är en i mängden. LiveChat har alltså under väldigt många år arbetat med att göra sin enda produkt till den absolut bästa vilket gör att de idag kan leverera en produkt som enligt G2 Crowd Grid är bäst i klassen och där ChatToolTester.com, gällande kvalitén, drar paralleller mellan LiveChat och Apple. Nedan ses en översikt över ett antal av de livechatt-bolag som finns och var de enligt G2 Crowd Grid ska placeras bland sina konkurrenter.


Ser vi till de tre subsegmenten som G2 Crowd Grid persenterar (Small Business, Mid-Market samt Enterprise) är LiveChat absolut i topp inom samtliga och inom Enterprise-segmentet nämns endast två konkurrenter.


Sajten HeroThemes är inne på samma linje som G2 Crowd Grid och hävdar att LiveChat bland de fem livechatt-bolagen som de testade är det bästa alternativet för de stora Enterprise-kunderna.

HeroThemes skriver bl.a. följande:

"For Larger Businesses: The analytics, consistency, and productivity features offered by LiveChat make it your best option. Olark and Zendesk chat are still certainly viable options, but LiveChat has the best overall experience (though it also has the highest price tag)."

LiveChats smala tänkt med att endast erbjuda livechatt och inte ta fram massa olika sorters produkter är ljuv musik i mina öron. Jag tror nämligen på att det är mycket bättre att göra en sak bäst än att göra många saker halvbra, speciellt på en tuff IT-marknad där konkurrensen hårdnar.

Nästan alla konkurrenterna erbjuder idag en gratisversion av sin livechatt. Då LiveChat är ett premiumalternativ har de troligtvis i sin branding strategi valt att inte erbjuda det. Detta gör att företaget ökar på premiumkänslan och får en diversifiering från de övriga bolagen. Bolaget behöver heller inte spilla onödig tid och resurser på kunder som troligtvis aldrig kommer inbringa några intäkter. Istället finns endast en 30-dagars free trial vilket bör vara mer kostnadseffektivt än en gratisversion. Från början var det bara 9 % av de kunder som startade en 30 dagars free-trial som valde att köpa produkten. Efter analys visade det sig att kunderna upplevde det för krångligt att komma igång med produkten. LiveChat har lagt mycket resurser på att förenkla uppstarten för kunden och att enkelt kunna integrera den på kundens hemsida och idag är det 38 % som efter gratisdagarna väljer att skaffa betalversionen.

När LiveChat jämförs mot de största konkurrenterna saknas till viss del en stor moat. Jag tror dock inte att det är helt nödvändigt att ha en stor moat då marknaden är gigantisk och det borde finnas plats för flera stora spelare. Dessutom tror jag det finns en bra stickiness bland LiveChats kunder, för produktens månadskostnad är relativt låg (jämfört med annan typ av mjukvara) och när ett företag väl har en bra fungerande livechatt tror jag inte den byts ut i första taget. Det vill säga, jag tror att LiveChat har goda chanser att fortsätta addera kunder till sin nuvarande kundstock utan att riskera att tappa många kunder i bakkant när avtalen löper ut och behöver förnyas.

Till sist vill jag ge stor cred till Gustav som jag ofta diskuterar aktier med och som tipsade om bolaget!

Disclaimer: Detta är inte på något sätt en komplett analys utan endast skriven för att väcka ett intresse kring bolaget. Artikeln kan även innehålla faktafel då all information inte är dubbelkontrollerad mot annan källa. Vid investeringsövervägande rekommenderas starkt att göra en egen analys av bolaget. Jag äger aktier i bolaget.
Är LiveChat Software en bra investering? Eller klarar du av att finna ett bolag med en bättre lönsamhet?

Skriv gärna en kommentar.


14 kommentarer:

 1. Vad var VPA 2016 och vad förväntas den bli 2017?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack för frågan, VPA 2016 låg på 1,67. Osäker vad bolaget guidar för framåt, eller om dom ens gör det. 24 augusti kommer iallafall bolagets Q1-rapport som kan ge viss information om den fortsatta utvecklingen.

   Radera
 2. Kul Bolag! Du väckte garanterat mitt intresse / Max

  SvaraRadera
  Svar
  1. Härligt att höra, om du gör en egen DD och skulle ha funderingar så hjälper jag gärna till att besvara dem. Tack för kommentaren!

   Radera
 3. Bra analys, men du nämner inte risken att någon av de stora e-jättarna som Amazon eller Google får för sig att smälla upp en live chat som sopar banan med konkurrenterna. Det går knappt att ha en moat på nätet längre med detta i åtanke. Alphabet har ca 86Mdr USD i kassan. Men det är lite cyniskt att tänka så å andra sidan... Hur som helst är min slutsats att en riskpremie är lämpligt och att PE 31 gärna hade fått vara PE 20 för att ett köp skulle vara intressant.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Intressant, och ja jag håller med om att det är svårt att tala om stora moats då de stora drakarna finns (tror även jag nämnde i analysen att det heller inte finns någon stor moat). Personligen tror jag att om Amazon eller Alphabet vill in på livechatt marknaden så tror jag att det kommer bli genom ett förvärv och då ligger säkert LiveChat bra till. Gällande PE så är ingenting direkt billigt på börsen idag, men med tanke på de fina nyckeltalen så valde jag att investera i bolaget. Framtiden får utvisa om det var bra eller ej. Bugar och bockar för intressanta tankar.

   Radera
  2. Här är ett exempel på vad jag menar: https://twitter.com/didigital_se/status/897145629381722113

   En sak som oroar mig med Livechat är deras höga utdelningsandel. De är uppenbarligen duktiga på vad de gör, men hur ser planen framåt ut? Är ledningen tillräckligt visionära, eller har de bara råkat hitta ett sweet spot som funkar grymt just nu?

   Radera
  3. Gällande ditt första stycke:
   Det finns såklart alltid en risk för IT bolag som LiveChat eller som din referens pekar till, svenska Blocket. Det finns dock en inlåningseffekt när du har kontroll på en stor kundgrupp som både Blocket och LiveChat har, vilket bör göra det svårt för en konkurrent. En skillnad mellan Blocket och LiveChat är att i ena fallet är det B2C medan i det andra är det B2B. För LiveChat (B2B) tror jag personligen att kunderna är mer trögrörligt och har de en bra mjukvara som de är nöjda med så tror jag inte att de byter. Går ju att dra en parallell till svenska Fortnox (också SaaS) och dom tror jag skulle vara svåra att peta bort från den svenska ERP-tronen även om t.ex. Visma, Microsoft eller SAP skulle försöka.

   Gällande ditt andra stycke:
   Utdelningen var något som oroade mig också först. Generellt vill man ju inte att bolag delar ut hela vinsten när de ska prioritera tillväxten så jag kikade såklart närmare på detta, även om det inte kom med i analysen. Det visar sig att bolaget under många år hela tiden har valt att dela ut hela vinsten. Trots detta har bolaget lyckats växa i med i snitt 69 % per år under de senaste fem åren. Verksamheten är helt enkelt inte speciellt kapitalintensiv och bolaget behöver uppenbarligen inte vinsten till att växa. Bolaget har t.ex. utnyttjat smarta marknadsföringskanaler (SEO, mm) under hela resans gång och behöver inte ha stora säljstyrkor. Bolaget har dock varit tydliga med att policy kring utdelning kan komma att ändras om bolaget t.ex. gör något förvärv eller att framtida stora investeringar behöver göras. De är dessutom skuldfria så om något akut dyker upp lär de inte ha några problem med att få ett lån, speciellt inte med tanke på den mycket stabila intäktsmodell som företaget har.

   Gällande visioner & planerna framåt är jag positivt. Bolaget har historiskt varit snabbfotade och hade redan 2010 styrt om hela verksamheten till SaaS vilket förhoppningsvis visar på att de är lyhörda för marknadstrender. På senare tid har de även utvecklat en Ticketing system (mer här: https://www.livechatinc.com/features/ticketing-system/ ) vilket är ytterligare en indikation på att de inte står still utan att de hela tiden försöker att förbättra erbjudandet och behålla positionen som premiumalternativet bland live chatt produkter.

   Återigen tack för funderingarna

   Radera
 4. Imponerande företag! Nyckeltalen är verkligen svårslagna. Blir sugen på att byta ut Infosys mot LiveChat. Det jag kan tycka är knepigt är om konkurrensfördelarna är uthålliga. Men som du skriver är det ju en stor och växande marknad där flera aktörer får plats.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kan inte alls Infosys och det är även svårt att veta LiveChats konkurrensfördelar är uthålliga. En fara kan vara om det kommer smarta AI lösningar inom livechatt-sfären och att framtidens livechatt-lösningar blir en hybrid mellan AI och fysisk person. Jag tror dock att det är en bit kvar dit och dessutom har LiveChat historiskt varit lyhörda till förändringar i marknaden så vi får hoppas att de är det även framgent. Tackar för bra kommentar

   Radera
 5. Fin analys, ett mycket spännande bolag, och tack för referensen!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack själv, ja man får hålla tummarna för att de fortsätter leverera framåt vilket jag tror/hoppas.

   Radera
 6. Have they ever mentioned customer retention, revenue retention, or revenue retention + expansion for the company?

  SvaraRadera
 7. Since they always rank quite high in customer satisfaction surveys my best guess is that customers dropping out the backdoor is limited. I don’t think they have anything official about it, could be wrong though…

  You can always ask them by using their LiveChat-function on their investor relations page: https://investor.livechatinc.com/ (They usually answer within minutes)

  Thanks for the brilliant question and if you do ask them please put up the answer here.

  SvaraRadera